Original Article

Evaluation of safe zones for miniscrew placement in Class II patients with different vertical skeletal patterns

10.5455/gulhane.183915

  • Berkay Tolga SUER
  • Ersin YILDIRIM
  • Şeniz KARAÇAY
  • Mustafa ERKAN

Received Date: 03.04.2015 Accepted Date: 26.05.2015 Gulhane Med J 2015;57(3):221-228

Bu çalışmanın amacı, uzun yüz ve kısa yüzlü iskeletsel Sınıf II maloklüzyonlu hastalarda, kökler arası mesafe, bukko-lingual alveoler mesafe ve kortikal kemik kalınlıklarının karşılaştırılmasıdır. Aynı zamanda cinsiyet farklılıkları da incelenmiştir. 30 iskeletsel Sınıf II maloklüzyonlu hastadan elde edilen Konik ışın demetli Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüleri hastaların yüz tipine göre iki gruba ayrılmıştır. Kısa yüz grubu 9 kız 6 erkekten oluşurken, uzun yüz grubu ise 6 kız 9 erkekten oluşmaktadır. Ölçümler alt ve üst çene molar ve premolar dişler arasında ve alveol kret tepesinden itibaren 4 farklı derinlikte gerçekleştirilmiştir. Gruplar arası ölçüm farklılıkları Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Alt çene molar ve premolar dişlerde kökler arası mesafe uzun yüz grubunda daha az iken, kortikal kemik kısa yüz grubunda daha incedir. Cinsiyet sadece bukko-lingual kemik kalınlığını etkilemektedir ve kızlarda her iki çenede de erkeklerden daha incedir.

Keywords: Angle Sınıf II; Konik ışın demetli BT; minivida; ortodontik ankraj