Research

Effects of five different acrylic resin denture base materials on gingival fibroblasts
  • Cumhur Sipahi
  • Jülide Özen
  • Ali Uğur Ural
  • Mehmet Dalkız
  • Bedri Beydemir
Gulhane Med J 2005; 47: 275-278

Original Article

Evaluation of Cytotoxic effect of Garlic on human gingival fibroblasts: A Preliminary Study
  • Fatih Özan
  • Muhsin Özdem
  • Ülkü Özan
  • Metin Şençimen
  • Zübeyde Akın Polat
Gulhane Med J 2013; 55: 276-280 DOI: 10.5455/gulhane.28177