Original Article

Dextrose solution used for prolotherapy decreases cell viability and increases gene expressions of angiogenic and apopitotic factors
  • Şefik Güran
  • Zehra Dilşad Çoban
  • Özlem Karasimav
  • Sümeyye Demirhan
  • Naci Karaağaç
  • Aydan Örsçelik
  • Ertan Altaylı
  • Yavuz Yıldız
Gulhane Med J 2018; 60: 42-46 DOI: 10.26657/gulhane.00016